Etiketter

, , ,

Har ägnat julhelgen åt först och främst familj och julfirande, men naturligtvis också åt att läsa en del. Eftersom jag, som i så många andra fall, börjat ”bakifrån” med att läsa uttolkare och andras kommentarer av skrifter och olika tänkare; så har jag nu till slut ägnat tid åt Girards första bok – Deceit, Desire & the Novel (Self and Other in Literary Structure), vilken utkom på franska redan 1961 och i engelsk översättning 1965.

Vi har redan gjort ett litet nedslag om skillnaden mellan intern och erxtern förmedling, och vi kommer nu fortsätta med några fler sådana små kommentarer kring olika citat,

girard_deceit-desire-novelGirards grundläggande teori är som sagt, vilket borde vara bekant för återkommande bloggbesökare, att begär (vilka rör sig på en högre nivå än de vi har efter föda och skydd för vår överlevnad) aldrig är en rak linje mellan subjekt och objekt. Istället är det en ”triangel” där ett annat subjekt agerar förmedlare, genom mimesis, av begäret. Vi har dock alltid tagit det för givet, därför att vi överskattar vår egen förmåga till spontanitet och kreativitet, att objekt vi stöter på är fullt beskrivna och konstituerade i våra egna subjekt och våra begär måste därför helt och hållet vara våra egna och aldrig förmedlade via någon annan.

I själva verket är det alltså tvärtom. Mimetiskt (alltså triangulärt) begär är dessutom ytterst ”smittsamt” när det handlar intern förmedling och det leder därför också till rivalitet:

”In the world of internal mediation, the contagion is so widespread that everyone can become his neighbor’s mediator without ever understanding the role he is playing. This person who is a mediator without realizing it may himself be incapable of spontaneous desire. Thus he will be tempted to copy the copy of his own desire. What was for him in the beginning only a whim is now transformed into a violent passion. We all know that every desire redoubles when it is seen to be shared. Two identical but opposite triangles are thus superimposed on each other. Desire circulates between the two rivals more and more quickly, and with every cycle it increases in intensity.”

Två subjekt som båda lätt dras in i mimetiskt begär kan alltså lätt kroka i varandras triangulära begär och det handlar då, med Girards vokabulär, om ”dubbel förmedling”.

Mimetiskt begär är dock, i grunden, inte begär efter objekt (världsliga ting) som förebilden redan har eller också begär (och därför förmedlar till subjektet). I grunden finns alltid ett mycket vanskligare begär, vilket Girard kallar för metafysiskt begär – nämligen att eftertrakta det som man föreställer sig att den andre är. Den andre har ett annat, ”högre vara”, vilket är vad subjektet verkligen eftertraktar, även om detta tar sig uttryck i begär efter olika objekt.

”In the world of internal mediation every desire can produce other rival desires. If the desiring subject yields to the impulse which draws him toward the object, if he reveals the desire to others, then he creates new obstacles at every step of the way and strengthens already existing ones. The secret of success, in business as well as in love, is dissimulation. One must hide a desire one feels, and pretend a desire that one does not feel. One must lie.”

Om kunden visar att den är verkligt intresserad att köpa något du säljer kan du trissa upp priset, varje säljare vet detta. Varje rutinerad inköpare vet också att om denne kan vissa ett upp ett ointresse för säljarens varor, kommer denne att göra allt, inklusive generösa rabatter, för att locka till köp. Det är en del av ”spelet” i affärer, vilket inte på något sätt skiljer sig från spelet i kärlek.

Sexuellt begär, skriver Girard, består också det av en triangel vilken bildas av subjektet som begär, den man hyser begär till och dennes kropp. Här i vår tids översexualiserade värld, med en mänsklighet driven av mimetiskt begär, tror jag att kärlek måste börja med begär. Men den kan, om man är öppen för nådens inverkan i livet, transformeras till sann kärlek. Det är vad den Helige Ande gör med oss när vi tar emot den; Anden söker efter att omstöpa våra världsliga triangeldrama av flyktiga begär till treenighetens kärleksdrama i Gud.