Etiketter

, , , ,

Hittade en understreckare, skriven av litteraturvetaren Jonas Andersson, på Svenska Dagbladet. Att det just är en litteraturvetare som skriver är intressant, eftersom Girard började sin karriär där och flyttade över till antropologin då han såg hur denna vetenskap hade mycket att lära från främst den stora litteraturen; Dostojevskij, Stendahl, Proust, Cervantes, med flera.

Ett citat som kan få locka till läsning:

”I det arkaiska ursprung som föresvävar Girard leder rivaliteten till våld. Våldet frambringar i sin tur en annan, alltför välkänd form av ”mimesis” – en spiral av hämndaktioner som till slut blir ett hot mot gruppens fortbestånd. Inom ramen för Girards teori är en av religionens och kulturens viktigaste funktioner att förhindra våldet från att nå denna alarmerande nivå. I gemenskaper av arkaisk typ, antar Girard, finns emellertid inga sådana spärrar. Våldet hotar därför att eskalera till ett allas krig mot alla, en konflikt i vilken gruppen riskerar att gå under genom inre stridigheter.

Hur har vi då lyckats överleva? Enligt Girard därför att det inom gruppen utlösts ett slags kuslig självbevarelsemekanism, syndabocksmekanismen, som återställt ordningen – till priset av ett mord på en oskyldig.”

Hela understreckaren hittar du här.