Etiketter

, , , ,

Intervju med teknikoptimisten Peter Thiel, medgrundare av bland annat PayPal (för säkra betalningar på Internet), som är en varm sympatisör av René Girards antropologi (och vad jag har förstått det som, så stödjer han också COV&R, se länk i högerspalten).

På frågan ”[h]ur skulle kristendomen på ett positivt sätt kunna influera tekniska innovationer i framtiden?” blir svaret baserat på en girardisk insikt (med min fetning):

”Man skulle kunna säga kristendomen redan haft ett positivt inflytande på teknologins utveckling eftersom den gett människorna en framåtsyftande vision och frigjort henne från äldre tiders ändlösa cykliska sekvens av lycka och olycka. Eftersom denna framåtblickande historia är långtifrån över, bygger en grundläggande orientering mot framtiden på att våra handlingar har betydelse, vilket de inte har i en kaotisk värld i vilken handlingar ses som chansartade och utan mening. I så måtto kan kristendomen ha betydelse.”

Vad Thiel syftar på är det ständigt återkommande ”olyckan” i form av samhällets sammanbrott på grund av mimetiska konflikter och våld, vars upplösning och ”lycka” bara återkommit genom offret av en för kollektivet lämplig syndabock. Ett förfarande som hållit hela mänskligheten i en form av ”lycklig okunskap”, ända fram tills att det avslöjats genom apostlarnas, kyrkofädernas och de ändlösa rader av martyrer som återgett och spridit evangeliet.

Om det är sant att vi ännu har en lång tid av ”framåtblickande historia” framför oss är oklart. Vi lever i oroliga tider och vad som helst verkar kunna hända…

Källa, hittat via Signum.

Nedan en filmsnutt, där Thiel kommenterar Girard: