Etiketter

, ,

Ibland dyker oväntade, och förmodligen omedvetna, referenser till evangeliet upp där det minst förväntas.

I en läsvärd artikel från New York Times diskuteras det moraliska med de så omtalade förarlösa planen, även kallade ”drönare”. Om dessa kan man såklart ha mängder med onyanserade åsikter, men den avslutas hur som helst med följande:

“… the drone war has prompted an intense focus on civilian casualties, which in a YouTube world have become harder to hide. He argues that technological change is producing a growing intolerance for the routine slaughter of earlier wars.

”Look at the firebombing of Dresden, and compare what we’re doing today,” Mr. Crumpton said. ”The public’s expectations have been raised dramatically around the world, and that’s good news.”

Dessa goda nyheter är ”det glada budskapet”, ett annat ord för evangeliet. I en ”girardiskt” läsning innebär evangeliet ett (genom hela historien) medvetandegörande av alla oskyldiga offer genom en, i sanning helt oskyldig, mans död på ett kors. Detta är en långsam process, vars hela bakgrund och vidare implikationer vi inte kan redogöra för fullt ut här, men detta stycke på Wikipedia redogör i korta drag för kontentan av Girards tolkning av evangeliernas passion-berättelse. De med öron att höra med och ögon att se med blir alla vittnen som den själsliga logiken väckts till liv i, som med den tyska diplomaten, och kallas därmed till ett annat liv.