Etiketter

Kanariefåglar är inte bara skönsjungande och vackra varelser i Guds trädgård. De har också fått tjäna människan som ”varningsklockor”, främst i kolgruvor. I händelse av sjunkande syrehalter och ökade nivåer av giftiga gaser som kolmonoxid och metan i schakten, så är det den känsligare kanariefågeln som stryker med först. Alltså, tystnade kanariefågeln visste gruvarbetarna att det var dags att ta sig ut, gärna fortare än kvickt.

De olika judiska minoriteterna i diasporan är på samma sätt typiska kanariefåglar. När judarna tystnar, eller rättare sagt tystas, kan man vara säker på att det är en större fara å färde. Dåliga saker håller helt enkelt på att hända. Judarna tycks alltid vara bland de första att drabbas när en kultur är på väg att spåra ut. De är nämligen de första att beskyllas för allsköns svartkonst och därför orsak till den begynnande urspårningen. Ju grövre anklagelser och våld landets judiska minoritet utsätts för, desto säkrare kan vi vara på vi är på väg in i en allvarlig social kris.

Människans universella metod att hålla ihop en kultur har alltid varit att hitta lämpliga syndabockar att enas mot, och vad är en bättre syndabock än de/den som utmärker sig som friskare, rikare och lyckligare än en själv? Och de judiska populationerna, liksom landet Israel, är inte sällan både rikare och mer hälsosamma än övriga populationer, vilket gör dem till måltavlor för allsköns avundsjuka. Precis som konservativa är måltavlor för en avundsjuk och olycklig vänster.

Landet Israel är en på samma sätt en typisk kanariefågel, fast i en större kontext. Ju grövre anklagelser och våld landets hotas med och utsätts för, desto mer är det säkert att luften håller på att ta slut i de omkringliggande länderna. Eller för att fortsätta på gruvmetaforen: det mörka gruvschaktet vi kallar för Mellanöstern håller på att fyllas upp av så mycket giftiga gaser att de när som helst hotar att explodera och släcka det enda klart brinnande ljuset i området.

Historien borde dock ha lärt oss att det alltid bara är början med judarna, men det slutar inte där. Var helst antisemitismen dyker upp, måste man agera mot den. Kanariefågeln i gruvan må var den första som stryker med när syret tar slut, men långt ifrån den siste.

Några exempel i samtidshögen:
I Sverige sprider Socialdemokratiska broderskapsrörelsen anti-semitism i sitt medlemsorgan och runt om i landet flödar det av onyanserad och ensidig ”kritik” (som inte sällan liknar hets och hat) mot Israel. Universitet Yale passar så lämpligt på att stänga ner sitt center för forskning kring antisemitism. Och så just nyligen har alltså en tysk domstol gjort det olagligt att föra in nyfödda pojkar i den judiska gemenskapen. Allt medan missilerna från Gaza fortsätter att skickas in mot civila israeliska mål.