En tysk lokaldomstol (i Köln) har i ett domslut (enligt Times of Israel här) fastslagit att ”barnets rätt till kroppslig integritet väger tyngre än föräldrarnas rätt till religionsfrihet.” (Dagen)

Varken föräldrarnas vilja, eller hänsyn till religiösa övertygelser hjälper alltså, eftersom omskärelse av pojkar, enligt domstolen, innebär ”allvarliga och irreversibla ingrepp i den fysiska integriteten”.

Så vitt vi erfar är dock andra ingrepp i den ”fysiska integriteten”, så som till exempel abort, fortfarande inte kränkande.

Sveriges Radio och Sydsvenskan har också rapporterat om fallet.