Kritik innefrån biter bäst. När samma sak sägs av västerlänningar är de islamofober och rasister, men nu kommer det från den syriska poeten Adonis, som i DN Kultur menar att:

”Islams tillblivelse är intimt förknippad med våld, menar de; islam är ett maktverktyg och våldet har sitt stöd i Koranen. IS, eller Daesh, fortsätter bara den tradition av våld- och maktutövning som islam grundlade och som gått som en röd tråd genom islams historia. Våldet är förödande för den troende människan. Adonis säger: ‘Våldet dödar inte bara det självständiga tänkandet utan gör dessutom den muslimska människan mindre mänsklig. Hon tvingas tro utan att ställa frågor om profeten, vare sig på det religiösa, intellektuella eller sociala planet. Våldet blir i den meningen heligt.’”

Länk till hela denna läsvärda artikel här.