Vi skall måhända inte dra för långtgående eller drastiska slutsatser ur detta, men jag tycker det är intressant att den muslimska församlingen i Saint-Étienne-du-Rouvray, Frankrike, vägrar att jordfästa (se länk här) den 19-årige terroristen som mitt under firandet av den heliga mässan, tog sig fram och skar halsen av prästen, Jaques Hamel.

För nu är det så att enligt katolsk tro, så är Kristus själv bokstavligen närvarande i prästen, när han firar mässan (liksom även vid andra tillfällen, men i mässan är det absolut viktigaste). – ”Den som lyssnar på er lyssnar på mig”, sade Jesus till apostlarna, som var de första prästerna. I mässan är det alltså så att det är Jesus, som genom prästen, förvandlar brödet och vinet, återigen bokstavligen, till Jesus kropp och blod, och frambär det som ett oblodigt offer till Gud. Just så som Jesus självmant utgav sitt liv som ett offer. Man kan alltså säga att Gud själv, offrar sig själv, och detta är i sig ett mysterium vi inte helt och fullt kan förstå, men vi kan fundera kring det utifrån de insikter vi får av Girards idé om att offerriter alltid handlar om syndabockar, att offra någon annan för de många.

Så för att försöka sätta konkreta ord på det, så är det således inte ”bara en präst” som dödas av en terrorist, utan detta sker just när Jesus själv är särskilt närvarande i prästen! Kan det inte komma att ligga en särskild ”kraft” i detta dåd, som gör att det ännu mer avslöjar att det handlar om ett dödande av en oskyldig syndabock – och att detta är något som nu åtminstone de muslimer som kände Hamel (liksom apostlarna kände Jesus), erkänner?

Må då detta i så fall ge ringar stora som en tsunamis svallvågor hos alla muslimer så att ett slut på våldet och början på försoning kan inledas, amen.