Etiketter

, , , , ,

Även om vi som personer är medvetna om mimesis, så bör vi inte försöka undkomma det helt och hållet (helt enkelt därför att det inte går och varje försök kommer att få förödande konsekvenser), utan vi måste istället hitta rätt förebilder att efterlikna.

Katolsk Observatör har fått lov att översätta och publicera en ledare från Il Foglio, från den 3 mars 2013, i vilken vi finner några kloka ord om vem som egentligen måste följa vem, i dessa tider:

”De som har den allmänna opinionen i sin hand, även de katolska företrädarna för denna mening, kräver en ny tillvändning till den värld vi lever i, de förespråkar att den ska mötas halvvägs, kräver att kyrkan ska anta de uppfattningar vi finner bland folk och kulturer, bli skickliga imitatörer, skapa nya regler för livet inom kyrkan vilka efterbildar de kriteria som moderniteten myntade uppfattningen av världen, från 1500-talet och framöver.”

Men detta är sannerligen ingen väg för Kyrkan att anamma den moderna världens vägar. Världen är ingen förebild för Kyrkan. Det är tvärtom så att världen bör omvända sig till Kyrkan. Det är Kyrkans alla tjänare, alla helgon och martyrer, och alla medlemmar som bör vara förebilder, både för oss inom, men också för dem utanför. Det är vi innanför som har har frälsaren själv till vår främsta förebild och förmedlare av Guds Sanning. Endast genom Kristus-förebilden kan vi förverkliga vår potential att bli till i Guds avbilder – därför att Han är den ende som fullt ut har förverkligat denna potential, genom att göra Guds vilja.

– Men, protesterar vän av ordning, Kyrkan är ju full av syndare!

Javisst är den det. Skillnaden mot Världen är att vi är medvetna om det och påminns om det hela tiden, i varje firande av den heliga mässan. Så, för att ovanstående skall bli möjligt måste vi alla inom Kyrkan omvända oss, om och om igen, till dess allt är fullbordat och Paulus ord slår in: ”att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.” (Filipperbrevet 2:9-11)