Etiketter

, ,

När jag gör ett val att binda mig, t ex till hustru och familj, eller att bekänna mig till en kyrkas uttalade trossatser, har jag då minskat min frihet?

Jag kan inte längre gå ut på krogen som jag vill, inte längre fritt välja kvinnor att träffa, eller bekänna mig till vilka trossatser som helst. Valmöjligheter tycks uppenbart ha försvunnit. Om frihet mäts i form av antal valmöjligheter måste svaret vara att min frihet därmed har inskränkts.

Men, har mina valmöjligheter verkligen minskat? Låt oss tänka efter. Jag kan nu när som helst välja bort fru, barn och kyrka. Visserligen brott mot ingångna löften, men jag kan.

Tidigare hade jag inte fru, barn eller kyrka. Dessa var inget jag kunde välja eller välja bort, men nu kan jag välja bort dem om jag så önskar. Har inte summan av mina valmöjligheter egentligen ökat? Har inte min frihet i så fall ökat snarare än minskat?

Det låter konstigt, men kanske måste det vara så att det i ordet religion, vilket stammar från latinets ”religio” eller ”religare” (enl. wiki), som båda tycks syfta på någon form av skyldighet; att ”att binda upp sig” i betydelsen att ”ha en skyldighet mot” någonting, finns en ledtråd till ett svar? Kanske är det genom att göra vissa val, att axla vissa skyldigheter, utan att först kräva massa ”rättigheter”, som vi människor vinner friheten?

Kanske varken ökar eller minskar friheten i mitt liv på grund av att jag gör vissa val i livet, eftersom friheten aldrig har varit menat som något enbart kvantitativt, utan hela tiden absolut. Men aldrig någonsin total.