Ibland blir man uppmärksammad på de mest oväntade ställen – och hittar på köpet en svensk som åtminstone läst en bok av Girard! Även om vi i nuläget inte håller med varandra helt och fullt om Girards idéer, så finns där en förståelse. Långt inlägg om denna blogg och ett par kommentarer av mig till det (en felaktig negation i sista stycket på min andra kommentar har dock smugit sig in och i detta nu är min korrigerande kommentar ännu ej godkänd).

Besök bloggposten på Hedniska Tanka för att läsa!