Etiketter

, , , , ,

Härnäst skall vi tala om grupper som är mindre till antalet än en massa; nämligen lag, som i byalag, eller sportlag, men tankarna går först och främst till den mest grundläggande laguppställningen hos människan, nämligen jaktlaget, vilket är en av tre huvudsakliga former av lag (”the pack”, ur Crowds and Power) som Canetti definierar. Två andra former är stridslaget bestående av krigare, samt gruppen av sörjande vid en döende lagkamrats sida. Mer specifikt om dessa olika former av lag följer i kommande poster, först lite generella egenskaper för ett lag.

Laget har sin motsvarighet i djurvärldens flock och är mindre till antalet än stammen, en annan mycket gammalt och primitiv form av kollektiv. Faktum är att ett karaktäristiskt drag hos ett lag är att det inte kan växa i antal. En medlem byts bara ut mot en annan. Svämmar laget över sina breddar, övergår det till något annat, till exempel en stam. Ett fotbollslag kan bara vara elva spelare, resten måste vänta på bänken.

Laget befinner sig dock alltid i en situation av begeistring där det inte önskar något annat än att vara fler, vara mer, än vad det är. Om jaktlaget bestod av fler jägare skulle det kunna fånga mer och större byten, liksom fotbollslaget, som om de vore fler spelare lättare kunde besegra sin motståndare. Båda är dock begränsade lag, men av olika anledningar (brist på jägare, samt regelmässiga, vilket vi på sätt och vis kan jämföra med liturgiska, skäl, respektive).

Laget är en speciell grupp eftersom det är inriktat att agera för ett specifikt mål. Varje man i laget är oumbärlig roll att spela för detta syfte. Eftersom man är få måste man hålla tätt ihop, har du dina lagkamrater på sidorna är det inte troligt att någon samtidigt kan finnas där att vakta din rygg. På grund av denna brist på densitet är laget tvunget till en hög intensitet i sitt utförande. Vare sig det handlar om rituella danser, jakt eller krigföring, så sker det med frenesi och kraft. Laget är extremt fokuserat på sitt mål, vilket i sig är ett uttryck för gemensamheten. Den enskilde medlemmens känsla för laget – och för målet – är starkare än den för någon enskild medlem, inklusive sig själv.

Deras sammanhållning måste vara stark för varje fallen medlem öppnar upp helheten för dödliga attacker. Tankarna går till exempelvis till kriminella gäng, proffsdemonstranter och sporthuliganer. Vi har motorcykelgängen och andra kriminella grupper liksom vi i den politiska sfären hittar obskyra utomparlamentariska politiska grupper som nynazister, militanta djurrättsorganisationer och diverse vänsterextremister, som AFA. Här har vi också den mindre terrorcellen, som är fast beslutna att genomföra sitt attentat.