Etiketter

, , , , , ,

Vad är det med ett kors som skrämmer den moderna människan så till den milda grad att hon genom hot om våld (den lagstiftande statens våldsmakt) försöker förpassa det helt från sin åsyn?

Via Signum-bloggen:

”Om korset var bara en enkel liten helig symbol för kristendomen, skulle hela affären ha glömts bort ganska snart. Franciskus av Assisi och hans vänner skulle ha fortsatt att leka med livet och kanske, med tiden, skulle ha blivit köpman och ännu rikare än sin far, Moder Theresa skulle ha nöjt sig med undervisning i en flickskola i Calcutta, i stället för att avsätta varje ögonblick av sitt liv till att älska de fattigaste av de fattiga. Uppenbarligen, inför en sådan romantisk och harmlös tro, skulle ingen någonsin kunnat drömma om att krucifixet skulle förbjudas från den allmänna sfären.”

Det måste ligga någon kraft i det som man inte klarar att hantera. Är det påminnelsen av hur en i sanning oskyldig man avrättades därför att det, som översteprästen Kajafas menade, var bättre att en man dog än att en hel nation gick under? För korset är en påminnelse om att den gamla syndabocksmekanismen inte längre fungerar och att varje försök att återupprätta denna, endast leder till att den ytterligare försvagas.

Korset är en fara för världen, som helst hade velat fortsätta i gamla hjulspår. Det är kanske inte är så förvånande att världen skälver? När kommer kraven på att förbjuda Sveriges flagga? Ni vet den med det stora gula korset på en blå bakgrund…