Etiketter

, , ,

En person som går till kyrkan på söndagarna kan tro att han gör det för mässans egen skull, men i själva verket gör han det för att få återförenas med folkmassan. Ju mer folk, desto större tillfredsställelse över att vara där (igen). Det ligger mycket i detta, mässan innebär deltagande och gemenskap i firandet av en måltid. Det följer ur samma logik som när vi hellre väljer restaurangen med mycket folk framför den som ligger öde, eller har roligare på en tillställning med mycket folk än en med några få utspridda deltagare. Det är det mimetiska beteendets logik och Canetti observerar följande:

”The regularity of church-going and the precise and familiar repetition of certain rites safeguard for the crowd something like a domesticated experience of itself. These performances and their recurrence at fixed times supplant need for something harsher and more violent.

Min kursivering här för att markera kompatibiliteten med Girards teorier (och Girard har naturligtvis läst Canetti, vilket framgår i ”Violence and the Sacred”) om att all religion har ett våldsamt förflutet (och har i en del fall fortfarande ett våldsamt innehåll) av blodigt offrande.

Detta skall inte övertolkas som att vara ett determinerat beteende. Vi kan bryta oss ur det därför att vi är fria. Och jag tror inte vi alla går till mässan bara för att andra gör det, men det ligger absolut något i det. Jag tänker på vad Herren själv säger, nämligen att ”där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20). Mässan är del av det stora mysteriet och som därför måste innehålla flera aspekter, men detta är en antropologisk insikt. Vi går ofta dit andra är, inte därför att platsen i sig lockar, utan just därför att de andra redan är där.