Sådant här fascinerar dagens forskare mycket, men eftersom det är så avlägset är det möjlig att hysa en skräckblandad förtjusning inför en kultur som mördat säkert hundra tusentals oskyldiga människor på de mest makabra vis. Få tänker på att de som fick slut på eländet var vita, kristna, heterosexuella, män från Europa. Och hur många tänker på att samma sak hänt under vår tid (under nazi-tiden och under kommunismen), med skillnaden att det varit under mer uppdaterade former?