Idag har jag en essä om Girard och våra samtidsproblem publicerad på Tidningen Kulturen.

Som alltid så är det saker som man nu önskat belysa ytterligare och poängtera tydligare, men den ger en hyggligt översiktlig bild av Girards idéer och implikationer på vår samtid. Från inledningen:

”…vi har helt plötsligt börjat inse ett behov av att förstå religion, som drivkraft och bränsle hos dem som säger att de hatar oss, vår frihet och vår sekulära demokrati, men ännu inte som grund för att uppbringa vårt egna moraliska och intellektuella försvar av vår egen kultur och den historia som format oss. För även om vi må kalla dem för ‘sekulära’ idag, så är dess rötter judiskt-kristna.”

Följ denna länk till hela texten:

http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-15/ovrigt-kat-18/21644-religionens-aterkomst