Etiketter

, , , ,

Kristendom är en av de drivande, kanske till och med den drivande, faktorn bakom individualismen, fast man har gått ännu längre med det djupare begreppet person, den individuella människans helhet.

Modern, avkristnad, ”individualism” är därför baserad på en bristfällig antropologi, med en idealiserad bild av jaget som autonomt, att vi tror oss göra självständiga val, får här en lätt humoristisk släng av sleven, gällande frågan om klädsel i kyrkan.

”Church is a place where you can be yourself. We encourage people to be “authentic.” We tell people, “Come as you are!” What people hear is, “Tasteful clothing is optional!” These days it’s important for everyone to be an individual who’s authentic, so it’s very important for us all to come to church in flip-flops and shorts. We want to show off our individual style that’s just like everyone else’s. And really shorts and flip-flops are so authentic. I mean, really, like, that’s who I am. I wear these to the office everyday. Don’t you?”

Från First Things