Våra varmaste gratulationer till denna briljanta man och ödmjuka akademiker. Vi kan bara tacka för allt hittills och önska fortsatt god hälsa och liv!

girard-bamboo