Etiketter

, , ,

“Of the claims I advance, the one that seems to provoke the most outrage among anthropologists is this: if you want to understand mythology, if you want to solve the riddle of myth, turn to Christianity. Once you grasp the fact that Oedipus is accused of parricide and incest (not just by Freud, by the Greeks) whereas in reality he is innocent, and that Jesus, innocent as well, is accused of the same crimes in certain folk believes, then it becomes clear that, through Christianity, myth can be read in a completely different manner.”

– René Girard, från Christianity, Truth, and Weakening Faith, en bok vi har skrivit om här.

Problemet vi har med myter är att människor, trots kristendomens upplysning om sakförhållandena, gladeligen låter sig förledas och ser dem som ”sanna” i bemärkelsen att den anklagade är skyldig medan kollektivet är de oskyldiga. Även om omständigheterna är de mest osannolika och myten innehåller oförklarliga ting och övernaturliga varelser, vilka vi idag direkt skulle genomskåda som påhitt. Ändå är det är så mycket enklare att fortsätta blunda, bortförklara och fortsätta i samma gamla tankebanor, än att erkänna evangelierna och de som gått i döden för den sanning de förmedlar.