Etiketter

, , , , ,

Att förbjuda och omdefiniera ords betydelser har alltid varit en av diktaturens främsta metoder för att försöka kontrollera befolkningen. Nu sker det i en politisk diktatur, men väl under den form av ”mjuka” förtryck som politisk korrekthet innebär.

George Orwell förutsåg det i sin kanske mest berömda bok, ”1984”, där bregppet ”nyspråk” myntades. Utmärkande för nyspråket är att olika ”farliga” ord och begrepp försvinner eller omdefinieras. Mängden ord minskar alltså hela tiden, eller ges nya betydelser som inte behöver ha någon korrelation med verkligheten.

I Frankrike föreslås nu, i och med att socialisterna har makten, att i lag, förbjuda bruket av orden ”mamma” och ”pappa” i lagtexter rörade föräldrarskap. Istället skall endast ordet ”föräldrar” användas, ett ord vilket i sin tur omdefinieras till att betyda ungefär vad som helst. Det kan alltså vara två personer av samma, eller olika kön. Samma gäller för referenser till ”äktenskap”. Båda dessa begrepp, vars flera tusen år långa historiska definitioner raderas med ett penndrag.

Och det är ju sant som man säger, att ”pennan är starkare än svärdet”.

Enligt förslaget skall även homosexuella par ges samma rättigheter till adoption som heterosexuella. Reaktioner från franska katoliker har naturligtvis inte låtit vänta på sig:

”Leading French Catholics have also published a ‘Prayer for France’, which says: ‘Children should not be subjected to adults’ desires and conflicts, so they can fully benefit from the love of their mother and father.'”

Nyheten med citat är uppsnappat här.

För ett mer geografiskt närliggande exempel på hur nyspråket breder ut sig rekommenderas denna artikel i Signum om utvecklingen av svensk abortlagstiftning.