Etiketter

, ,

Till stundande midsommarhelg ser jag fram emot det nya Axess-numrets artiklar på temat ”religionen bortom vetenskapen”. Johan Lundbergs ledare ger dock upphov till  ett behov av några kommentarer.

Med påståendet att kristendomen i första hand kretsar kring ”skuld, arvssynd och straff” glöms de minst lika viktiga (om inte viktigare) begreppen förlåtelse, återuppståndelse och löftet om Guds rike, helt bort. Det är kanske förståeligt. Många kristna har kanske lagt för mycket fokus på ena, men inte på andra, sidan.

Detta sistnämnda, ”gudsriket”, kommer dock med på sitt sätt, men tycks förväxlas med diverse marxistiska visioner och andra ”millenaristiska föreställningar om ett utopiskt lyckorike som ska infinna sig när vi har kommit till rätta med de missförhållanden som skapats av våra syndfulla beteenden.”

Men kristendomen, åtminstone i ortodoxa och mer konservativa strömningar, menar tvärtom att vi på jorden aldrig kommer att kunna upprätta något sådant gudsrike (”Guds rike är inte av denna världen”, Joh 18:36), just därför att människan, på grund av arvssynden inte kan bli perfekta och syndfria. Det enda vi kan bli är förlåtna. Som individer kan vi sträva efter att efterlikna Jesus och följa i spåren av de många helgon som har gått före oss.

Kyrkan har för övrigt alltid bekämpat allsköns manikeiska föreställningar ända från sin första tid.

Nya Axess blir hur som helst god midsommarhelgsläsning.