I det här klippet talar fader Barron om hur viktigt det är för den åter-evangelisation, vilken både John Paul II och påve Benedikt XVI påbjudit, att känna sin samtid och kultur. Att följa med i vad som händer i kultur- och samhällsdebatt, bruka de nya former av medier där folk finns och använder, och därmed vara delaktig i samtiden är nödvändigt för att förstå den man talar med.

Det betyder inte att man nödvändigtvis måste sugas med i den destruktiva och negativa beteenden som också tycks frodas i dessa miljöer. Så, känn till kulturen du har att göra med. Särskilt om den är din fiende och önskar stöta ut och fördriva dig, så som världen alltid velat göra med de som förkunnat evangeliet. Att delta i och vilja förändra, omvända, en kultur som är på dekis, är på sätt och vis också att också älska en fiende.

Se på sajten Word On Fire istället.