Etiketter

, ,

” – Sådan är människan, hon må vara hedning eller döpt, sade fader Willibald; nöjd med sitt eget endast så länge hon inte möter den nabo* som fått mera.”

Ur ”Röde Orm”, av Frans G. Bengtsson

* = Nabo är ett ålderdomligt ord för ”granne”, ”närboende”.